Opravňování – pověřování organizací a osob

Oprávněné firmy k provádění zkoušení, projektování, údržby, výroby a řízení zachování letové způsobilosti

Seznam firem – Aktualizováno k 22. 7. 2019

Zde najdete seznam firem oprávněných ke zkoušení, projektování, údržbě, výrobě a řízení zachování letové způsobilosti podle:

CAA-TI-012-4/99

CAA-TI-026-n/01

CAA-TI-006-n/98

Část 145

Část 21 – Hlava G

Oprávnění ke kontrole letové způsobilosti – Část M, oddíl A, Hlava G