Emergency PZZ a důležité dokumenty k zachování letové způsobilosti letadel pro letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR

Příkazy k zachování letové způsobilosti

Na základě předpisu L8, část II bod 4.2 vydává Úřad pro civilní letectví „Příkazy k zachování letové způsobilosti“ (PZZ) pro letadla (výrobky) uvedená v Příloze II Základního Nařízení (ES) 216/2008.

PZZ jsou dokumenty nařizující provozovatelům letadel odstranění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností výrobku a vymezující podmínky, za nichž je možné pokračovat v provozu při zachování úrovně bezpečnosti, stanovené tímto příkazem. Příkazy k zachování letové způsobilosti odpovídají svým účelem a obsahem dokumentům, nazývaným „Airworthiness Directives“ (AD’s), které jsou vydávány zahraničními leteckými úřady.

ÚCL vydávané nebo uveřejňované PZZ jsou pro letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR.

PZZ pro letadla (výrobky) transferované pod působnost EASA, jsou PZZ vydávané EASA a jsou uveřejňovány na webových stránkách EASA.

ÚCL uveřejňuje na svých stránkách pouze Emergency PZZ a PZZ na letadla (výrobky) uvedené v Annexu II Základního nařízení č. 216/2008, které nepatří pod působnost EASA.

Vydávání PZZ se řídí nařízením Komise (ES) č. 1702/2003 v platném znění a postupy EASA Internal Working Procedures – Continuing Airworthiness Type Design (CAP) v posledním platném znění.

ÚCL vydává PZZ od 1. ledna 1996. Před tímto datem byl užíván systém na základě Závazných bulletinů (ZB), vydávaných výrobcem a schvalovaných úřadem. Dodržování ZB bylo závazné pro všechny české provozovatele.

Seznam platných PZZ, vydaných ÚCL ČR na české výrobky


Emergency PZZ pro letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR (od 07/2011)

Emergency PZZ budou zasílány pouze zájemcům, kteří o to požádají na níže uvedených adresách.

Nutno uvést název/jméno provozovatele (vlastníka), funkční adresu, na kterou vám budou Emergency PZZ zasílány (e-mail, poštovní adresa, fax), a typ letadla/motoru/zařízení, na které chcete Emergency PZZ zasílat.

Poštovní adresa:e-mail:fax:
Úřad pro civilní letectví
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6
ad@caa.cz+420 220 562 270


Důležité dokumenty k zachování letové způsobilosti letadel pro letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR


PZZ vydané na výrobky, uvedené v Annexu II Základního nařízení č. 216/2008, které nepatří pod působnost EASA (od 07/2011)


Doporučené webové stránky:

AD EASA 
AD FAA
AD Transport Canada
AD ANAC Brazil

AD NAA New Zealand


Bezpečnostní informace EASA – SIN, SIB a další informační dokumenty převzaté EASA

Neschválené části pro používání v civilním letectví – FAA Unapproved Parts Notifications (UPN) 


Archiv 01/1996 – 06/2011 – neaktualizováno