Praktické informace – provoz letadel

Na této stránce budou uveřejňovány praktické informace a přehledy vztahující se k problematice provozu letadel a pravidel létání.


Využívání ploch pro vzlety a přistání letadel v souladu s ustanoveními § 13 a § 14 vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších změn (dále jen vyhláška)

§ 13 – Plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci ke vzletům a přistáním (podmínky využívání)

§ 14 – Podmínky, za kterých lze ke vzletům a přistáním letadel využít jakékoliv plochy

Poznámka: Kromě uvedených ustanovení vyhlášky je nutné při využívání takových ploch dodržovat i příslušné požadavky pro letový provoz a pravidla létání.